Historia

Systrarna Julia och Felicia startade Alzheimerloppet

Systrarna Julia och Felicia Falck var bara 14 och 17 år när deras mamma insjuknade i Alzheimers sjukdom, endast 50 år gammal.

– Det blev en drastisk vändning i livet. Vi hade ingen kunskap om sjukdomen och visste inte vart vi skulle vända oss. Man har ofta en bild av att Alzheimer endast innebär att man blir lite glömsk, men i takt med att hjärnan förtvinar slutar också kroppens funktioner att fungera. Under mammas sista fem år i livet kunde hon varken prata, gå, sitta eller knappt äta, säger Felicia, som i dag är 31 år.

Mamma Carina gick bort i sviterna av sin sjukdom i november 2017, endast 62 år gammal och tolv år efter insjuknandet. Systrarna har i sin kamp mot sjukdomen engagerat sig på flera olika sätt för att sprida kunskap och samla in pengar till forskningen. I samband med en insamling inför mammans 60-årsdag slog de rekord i antal insamlade kronor under ett dygn till Alzheimerfonden. Det blev startskottet till Alzheimerloppet. Med ett otroligt driv och entreprenörskap ville de skapa något som hade ett högre syfte och idrotten har alltid legat dem varmt om hjärtat. Det första loppet 2015 genererade 120 000 kronor i överskott till Alzheimerfonden, som 2018 tog över stafettpinnen från systrarna Falck och fortsatte anordna Alzheimerloppet. Genom de fyra upplagorna har man totalt samlat in nästan 750 000 kronor till Alzheimerfonden.

Läs mer om Alzheimerfonden.

För att hedra minnet av mamma Carina Falck, har vi infört ett vandringspris i hennes namn. Alzheimerloppets snabbaste man och kvinna får sina namn ingraverade på pokalen. I normala fall hade de snabbaste kämparna fått lyfta pokalen framför publik tillsammans, men i år kommer pokalen att ta ett viloår, med förhoppning om att kunna lyftas bland alla sprudlande deltagare när vi återgår till ett nytt normalläge.